Górne

Regulamin. Dostawa i płatność. Reklamacje i zwroty.

Regulamin sklepu internetowego

 1. Sklep internetowy prowadzi Jadwiga Kaiser (nierejestrowana działalność gospodarcza, nazywana dalej w regulaminie „Sprzedawcą”):

  Jadwiga Kaiser
  Morska 99/36
  81-222 Gdynia
  POLAND

  tel. +48 500 176 230 (pon-piąt: 9.00-18.00)

  trenerok@trenerok.pl

 2. Składając zamówienie Klient zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę.
 3. Dane osobowe umieszczone są w bazie danych i przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Sprzedawcy, zgodnie z polityką prywatności (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
 4. Sprzedawca nie przetwarza danych związanych z kartami kredytowymi. Dane te są pobierane i przetwarzane bezpośrednio przez firmy realizujące płatność dla Sprzedawcy, na oddzielnych, zabezpieczonych bezpiecznym szyfrem, stronach.
 5. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
 8. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.
 9. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.
 10. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są konserwacje serwisu.
 11. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedawca niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 13. Sposoby, koszty i terminy dostawy oraz płatności są szczegółowo wymienione w sekcji Dostawa i Płatność (na tej stronie poniżej), a także podawane i obliczane automatycznie na stronie z zamówieniem.
 14. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.
 15. Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) zgodnie z Zasadami odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

Wymagania techniczne w przypadku zakupu produktów cyfrowych

Użytkownik może korzystać ze sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Internet Explorer.
 2. Komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej ekranu 1250×780 pikseli, z zainstalowaną kartą dźwiękową, wyposażony w słuchawki, głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki: PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), MP3 oraz MP4 lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania wyżej wymienionych plików

 

Powrót do góry

Dostawa i płatność

Nasze produkty dostarczamy do następujących krajów:  (kliknij aby zobaczyć pełną listę).

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie:

 • Przedpłata (bezpośrednio na konto bankowe)  (kliknij aby zobaczyć pełną listę).
 • za pośrednictwem płatności online CashBill

Wysyłka produktów cyfrowych jest bezpłatna.

Powrót do góry

Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Prawo odstąpienia od umowy

Z dokonanego zakupu możesz zrezygnować zgodnie z podanymi niżej zasadani odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedmiotem świadczenia są pliki cyfrowe, ale nie rozpoczęto jeszcze procesu pobierania żadnego z plików.
  W przypadku świadczenia usługi dostarczania treści cyfrowych, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia emailem na adres trenerok@trenerok.pl lub pocztą na adres:

  Jadwiga Kaiser
  Morska 99/36
  81-222 Gdynia
  POLAND

 3. Jako Konsument możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tj 14 dni od przesłania zapłaty.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Zwrócimy wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaniemy poinformowani przez Ciebie o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy..

Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

Powrót do góry

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Jadwiga Kaiser
Morska 99/36
81-222 Gdynia
POLAND

email: trenerok@trenerok.pl

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Powrót do góry

Komentarze są zamknięte.

Zaprojektowane przez Klienter.pl